Сподели:

Годишен извештај за работа на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2015 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form