Сподели:

Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form