Сподели:

Среднорочен извештај за самооценување -Акциски план за отворено владино партнерство за 2016-2018 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form