Сподели:

КОНКУРС за доделување стипендии за магистерски и докторски студии за студиската 2016/2017 година

Министерството за информатичко општество и администрација во рамки на заедничката соработка со Институтот за јавна администрација за Турција и Блискиот Исток (The Public Administration Institute for Turkey and the Middle East -TODAİE) објавува КОНКУРС за доделување стипендии за магистерски и докторски студии за студиската 2016/2017 година.

Повеќе информации може да добиете на следниов линк:
КОНКУРС за доделување стипендии за магистерски и докторски студии за студиската 2016/2017 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form