Сподели:

Стратегија за реформа на јавната администрација во Република Северна Македонија (2010-2015 година)

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form