Сподели:

Ревидиран Акциски план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2010-2015

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form