Сподели:

Акциски план на Националната Краткорочна ИКТ Стратегија 2016 – 2017 година, август 2015 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form