Сподели:

Национална Краткорочна ИКТ Стратегија 2016-2017, август 2015 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form