Сподели:

Годишна програма за генеричка обука на административните службеници во Република Македонија за 2016 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form