Сподели:

Министерот Манчевски: Отворена дискусија за широкопојасни интернет мрежи

Скопје, 22 септември 2017 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form