Сподели:

100 дена Влада: Дамјан Манчевски, Министерство за информатичко општество и администрација

Скопје, 26 септември 2017 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form