Сподели:

Манчевски: Ќе постапиме по сите пријави од вработени во јавен сектор за политички притисоци

Скопје, 26 септември 2017 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form