Сподели:

МИОА, МТСП и UN Women: Презентирани Е-модули за родова еднаквост

Скопје, 29 септември 2017 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form