Сподели:

МИОА: Министерствата се задолжени да објават листа документи во насока на зголемена транспарентност

Скопје, 31 октомври 2017 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form