Сподели:

МИОА Манчевски: ОБСЕ - Јакнење капацитети на редакциите на јавниот сервис на јазиците на заедниците

Скопје, 27 ноември 2017 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form