Сподели:

МИОА: Извештај од регистар на вработени во јавен сектор 2017

Скопје, 30 март 2018 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form