Сподели:

Манчевски: Стратегија за реформа во јавна администрација

Скопје, 15 јануари 2018 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form