Сподели:

Манчевски: Заедно со граѓаните ќе креираме Акциски план за Отворено Владино Партнерство

Скопје, 08 мај 2018 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form