Сподели:

Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор во Република Македонија (2018-2020)

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form