Сподели:

Годишни планови за јавни набавки на Министерството за информатичко општество и администрација

Почитувани,

На Електронскиот систем за јавни набавки, може да ги најдете сите информации, огласи, договори кои се однесуваат на јавните набавки на Министерството за информатичко општество и администрација.

 

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form