Сподели:

Извештај од проценка на зрелоста на капацитетите за сајбер безбедност во Северна Македонија

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form