Сподели:

Политика за заштита на личните податоци на посетителите на Веб страницата на министерството


Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) ја спроведува следната заштита на личните податоци и информациите за посетителите на Веб страницата:

- Доколку посетителот-вработен во јавен сектор сака да испрати пријава за притисок на работно место до МИОА преку Веб страницата, единствениот податок кој е потребен за пополнување на формуларот е e-mail.

Оставањето на овој податок е исклучиво со дозвола на посетителот на веб страницата на МИОА-подносител на пријавата за притисок на работно место.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form