Сподели:

Прв полугодишен извештај за спроведување на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 и акциски план

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form