Сподели:

РЕФОРМА ВО ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Тим за РЈА

Секретаријат за РЈА

Совет за РЈА

Стратегија за РЈА и Акциски План 2018-2022

Документи кои произлегуваат од Стратегија за РЈА и Акциски План 2018-2022

Управување со Јавни финансии

 Стратегија за РЈА и Акциски План 2010-2015

Состаноци на Специјална група за реформа на јавна админситрација, во рамки на Комитетот за стабилизација и асоцијација

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form