Сподели:

Јавен оглас за вработување на 2 (две) лица во Министерството за информатичко општество и администрација на определено време до крајот на тековната фискална 2019 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form