Сподели:

Административците ќе можат да пријавуваат притисоци пред изборите

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form