Сподели:

Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form