Министерството за информатичко општество и администрација, организираше работна средба со офицерите за отворени податоци од органите и институциите од јавниот сектор

Скопје, 23 мај 2019

Министерството за информатичко општество и администрација, денес организираше работна средба со офицерите за отворени податоци од органите и институциите од јавниот сектор.

Средбата се одржа во рамки на редовните активности на процесот за отворени податоци, со цел координација и непречена реализација на мерките и активностите од Стратегијата за отворени податоци со Акциски план 2018-2020 година, како и соодветно почитување и постапување по одребите од Законот за користење на податоците од јавниот сектор.

На средбата беше презентиран порталот за отворени податоци, по што учесниците меѓу другото дискутираа за теми поврзани со техничките аспекти и начините на објавување на информации, регистрација, како и можни пречки при објавувањето.

Со цел поддршка на институциите вклучени во овој процес, МИОА на работната средба даде и дополнителни насоки за отворање на податоци и унапредување на квалитетот на отворените податоци.  

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони