Сподели:

Потпишување меморандум за соработка меѓу МИОА и Канцеларијата за ИТЕ во Влада на Р. Србија

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form