Сподели:

Северна Македонија и Црна Гора потпишаа Спогодба за признавање на доверливи услуги

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form