Манчевски: Се воведува ред во системот на водење евиденција на бројот на вработени во институциите

Скопје, 11 ноември 2019

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, на денешната прес конференција се осврна на последната мерка што МИОА во координација со УЈП, ја спроведе, со цел внес на податоците на вработените во Информациониот систем за управување со човечки ресурси- ИСУЧР.

Во прилог неговото интегрално обраќање:

Министерството за информатичко општество и администрација воведе ред во системот на водење евиденција на бројот на вработени во институциите.

Со цел пополнување на Информациониот систем за управување со човечки ресурси од страна на сите институции во државата, Управата за јавни приходи во соработка со МИОА, ја стопираше платата на институциите кои ги немаа внесено податоците за своите вработени во системот.

Оваа активност ги даде посакуваните резултати. Само во перидот од 15ти октомври до денеска, во системот се внесени нови 32.247 податоци за вработените. Од овие, 21.827 податоци за вработени кои воопшто сме ги немале до сега, додека 10.420 податоци кои претставуваат ажурирање на претходно доставени податоци.

Моментална бројка на вкупно внесени вработени се 91.653.

Нашата цел не е казнување на вработените. Затоа, денес сите  ќе ја добијат платата за месец октомври. Но, наша цел е воведување на ред во системот и обезбедување на точни податоци за состојбата со бројот и демографските карактеристики на вработените во јавниот сектор во ИСУЧР, согласно закон. Впрочем, граѓаните имаат платено над 2 милиони евра за овој систем за управување со човечки ресурси.

На овој начин постапуваме и по забелешката на Државниот завод за ревизија, каде беше наведено дека Информациониот систем за управување со човечки ресурси не се користи во целосен капацитет.

Сакам да бидам директен и конкретен. Стопирањето на исплатата на плати, нема да биде еднократен процес. За да имаме во реално време релевантни податоци за вработените, неопходно е тие да се ажурираат навремено. Затоа, овој процес ќе се повторува секој месец и во секоја институција каде што нема да се внесуваат и навремено ажурираат податоците. Системите на УЈП и МИОА се поврзани и овој процес е веќе автоматски. Уште еден од придонесите на дигитализацијата. Ред мора да има.

На овој начин, конечно Извештајот за вработените во јавниот сектор, што ќе се објавува во март секоја година, ќе содржи податоци добиени од едно место, без да се прават вкрстувања од повеќе извори, како што беше тоа случај до сега. Податоците во системот ќе можат да се користат за голем број на анализи и статистика во реално време.

Од институциите кои беа дел од проверките, се утврди дека платата беше стопирана во 80 институции. Голем дел од нив, како што веќе кажав ги ажурираа своите податоци.

Во оваа операција не беа вклучени здравствените, образованите институции и градинките. Проблемот со институциите во секторите здравство и образование, е поради несогласување на нивните сектори со секторите во останатите институции од јавната администрација. Едноставно природата на работа и структурата на овие институции е различна. Оваа нивна специфика не била земена во предвид кога се пишувал Законот за вработени во јавниот сектор во 2015-тата година. Овој пропуст ќе се надмине со измените во Законот, кој набрзо ќе влезе во процедура.

Исто така, дел од овој процес не се ни МВР и АРМ, затоа што нивна обврска според закон е доставување само на вкупна бројка на вработени, без поединечна анализа.

Министерство за информатичко општество и администрација

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони