Сподели:

Манчевски изјава: К-15 за вработените кои не добија зголемување на платите

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form