МИОА и ЕПИ потпишаа Меморандум за соработка

Скопје, 02 јули 2020

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и директорката на Институтот за европска политика-ЕПИ, Симонида Кацарска, денеска потпишаа меморандум за соработка.

Меморандумот претставува одбележување на продолжувањето на соработката во делот на реформата во јавната администрација, особено во делот на реализација на проектот WeBER. Станува збор за проект за креирање на овозможувачка околина во земјите од Западен Балкан за мониторинг на реформите на јавната администрација од страна на граѓанското општество.

Првите наоди од овој проект, покажуваат дека во однос на проактивната транспарентност на институциите, забележан е напредок во нашата држава и поздравени се напорите на Владата во однос на зајакнување на транспарентноста и отчетноста.

Дополнително, во однос на областа креирање политики и достапни информации за работата на институциите, од земјите во регионот најголем напредок се забележува во Северна Македонија од сите земји од Западен Балкан.  по промената на власта. Во претходниот циклус Северна Македонија бележеше скор од 0 бодови, сега тој изнесува 2.

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони