Повик за пријавување на првиот регионален онлајн натпревар “Balkathon-Smarten up for the future”

Скопје, 03 јули 2020

Советот за регионална соработка- RCC, го организира првиот регионален онлајн натпревар, под слоганот “Balkathon-Smarten up for the future”.

Балкатон претставува можност за промоција на дигиталните паметни решенија, мрежни поврзувања на младите, мрежи на стартапи... со цел да работат заедно, изнајдат иновативни решенија и одговорат на потребите после пандемијата предизвикана од КОВИД-19.

Понатаму, овој натпревар ќе собере млади иновативни луѓе, стартапи, центри за дигитални иновации, научни паркови, универзитети, мали и средни претпријатија и други различни заинтересирани страни од регионот на Западен Балкан, да работат заедно и да создадат нови идеи и решенија коишто ќе можат да се имплементираат во регионот .

Предложените теми за Балкатон се: паметен туризам, платформа за дигитално учење и решение за плаќање преку Интернет. За секоја од темите, на победникот (победниците), ќе им се додели награда од 10.000 евра.

Аплицирањето започна на 1 јули 2020 и ќе трае до 12 јули 2020, до 12.00 часот.

Повеќе информации на следниов линк:

https://rcc.int/balkathon

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони