Сподели:

Годишна програма за генерички обуки на административни службеници за 2021 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form