Сподели:

Работна средба со претставници од Центарот за управување со промени(ЦУП), г-ѓа. Неда Малеска Сачмароска, извршен директор и г-ѓа. Искра Белчева Ристовска, програмски координатор.

Скопје, 9 септември 2020

Соработката меѓу МИОА и ЦУП во однос на проекти поврзани со реформата на јавната администрација и дигитализација на јавните услуги ќе продолжува.

Ќе се залагаме максимално за професионална, модерна и транспарентна администрација, истотака и наш заеднички приоритет е развојот на дигитализацијата.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form