Сподели:

Работен состанок со претставниците на Меѓународниот републикански институт (ИРИ)

Скопје, 23 септември 2020

Остваривме работен состанок со претставниците на Меѓународниот републикански институт (ИРИ), на којшто имавме конструктивна дискусија во однос на аспектите за ефективно менаџирање.

Воедно, од нивна страна беше извршена презентација на оваа тема, по што беа разменети искуства и предлози за можна соработка и во иднина, како што е организирање на работилници, а со цел зајакнување на успешноста на институциите и нивната професионалност.

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form