Сподели:

Одлука за избор на кандидат по објавен јавен оглас број 232/2020 за вработување на државен службеник во Министерството за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form