Корисници на податоци содржани во Централен регистар на население

Правни лица кои користат податоци содржани во Централен регистар на население:

 1. Министерство за информатичко општество и администрација
 2. Државен завод за статистика
 3. Министерство за образование и наука
 4. Македонски Телеком АД – Скопје
 5. Централен регистар на Република Северна Македонија
 6. Евротруст Технолоџис ДООЕЛ
 7. Агенција за вработување на Република Северна Македонија
 8. Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција
 9. Царинска Управа на Република Северна Македонија
 10. Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје (КИБС АД Скопје)
 11. А1 Македонија ДООЕЛ - Скопје

За користење на податоците содржани во Централен регистар на население потребно е да бидете корисник на платформата за Интероперабилност и да го пополните барањето достапно на следниот линк.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони