Шаќири: Реформата на државната администрација кон последната фаза

Скопје, 13 јули 2021

Денес се одржа деветтиот состанок на Советот за реформа на јавната администрација, на кој присуствуваа министри и претставници на сите министерства и институции во Република Северна Македонија, локални и странски експерти ангажирани во проектот „Поддршка на државната реорганизација“, вклучително и премиерот на земјата, Зоран Заев и министерот за информатичко општество и администрација, Јетон Шаќири.

За време на оваа средба, министерот Шаќири им го презентираше на учесниците Третиот полугодишен извештај за периодот јануари – јуни 2020 година и Третиот годишен извештај за имплементација на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација (2018 – 2022) за 2020 година.

По усвојувањето на записникот од осмиот состанок на Советот за реформа на државната администрација, одржан во декември 2020 година, беа презентирани предлозите, наодите и препораките од проектот „Поддршка на државната реорганизација“.

Министерството за информатичко општество и администрација на крајот на денешната средба ја презеде задачата да достави информација до Владата со конечниот Интегриран извештај за реорганизација на државната администрација на првата  следна седница.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони