Електронски Систем за Регистри

Електронскиот Систем за Регистри, еСИР, претставува решение кое ќе се користи за целосно управување со повеќе дигитализирани регистри. Пристап до решението ќе имаат авторизирани корисници од институциите. Покрај регистрите од институциите, во рамки на ова решение ќе се развијат и Регистарот на регистри и Регистарот на авторизации.

еСИР е модуларно и скалабилно веб-базирано решение, кое се развива со користење на следните технологии:

 • Frontend
  • Angular, Form.io, HTML5, JavaScript, CSS, Bootstrap
 • Backend
  • .NET 5
 • Operating systems (OS)
  • Centos 7
 • SQL Database
  • MS SQL Server 2019 Standard edition
 • NoSQL Database
  • MongoDB 4.4.x
 • Reporting and analytics
  • SSRS (SQL Server Reporting Services). 
  • Microsoft Power BI Desktop

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони