Покана

Скопје, 17 јули 2021

Министерството за информатичко општество и администрација ги поканува сите засегнати страни да учествуваат на отворената Јавна расправа за нацртот на Националната стратегија за ИКТ 2021-2025 и придружниот Акциски план.

Нацртот на Стратегијата за ИКТ и Акцискиот план беа објавени на ЕНЕР на 10.06.2021 година, а се достапни на следните линкови:

Стратегијата: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=newdocumentdetails......

Акцискиот план: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=newdocumentdetails......

Јавната расправа е закажана за петок, 23.07.2021 година во Клубот на органите на управата на Република Северна Македонија, со почеток во 11 часот. Адреса: Митрополит Теодосиј Гологанов 45, Скопје.

Ние поттикнуваме и охрабруваме поголемо учество на овој настан, бидејќи само со придонес на сите засегнати страни може да се постигне вистинскиот резултат.

Ве молиме да го потврдите вашето присуство најдоцна до среда, 21.07.2021 година и доколку не сте во можност да присуствувате, да ни ги испратите вашите коментари на следниов маил: solza.kovachevska@mioa.gov.mk .

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони