Шаќири: Законот за употреба на податоци од јавниот сектор ќе се усогласи со директивите на ЕУ

Скопје, 2 септември 2021

Фондацијата Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за ангажирање на граѓаните, ќе обезбеди техничка помош на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) за изготвување нов Закон за употреба на податоци од јавниот сектор, кој треба да биде усогласен со соодветната директива на Европската Унија (ЕУ).

„МИОА во соработка со Фондацијата Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, во наредниот период ќе спроведе активности за усогласување на Законот за употреба на податоците од јавниот сектор со директивата на ЕУ.

Во овој случај, ќе се анализира постојниот закон за употреба на податоци, ќе се оцени влијанието на регулативата врз новото законско решение, како и новиот закон кој ќе се изготви со користење на анализи и мислења на експерти и со консултација со сите засегнатите страни", информира министерот за информатичко општество и администрација, г -дин Јетон Шаќири.

MИОА исто така информира дека Фондацијата Метаморфозис веќе објавила повик за ангажман на експерт/и, кои ќе бидат ангажирани во изготвувањето на законот.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони