Проекти наменети за граѓаните

Скопје, 6 декември 2021

Буџетот на Министерството за информатичко општество и администрација вклучува проекти посветени директно на граѓаните и дигитализација на државната администрација.

Во 2022 година ќе се фокусираме на:

Систем за управување со документи со документи - DMS (Поврзување на над 35 нови институции)
Точка за услуги (Креирање на принципот на едношалтерскиот систем)
Централен регистар на население
Нови веб-страници на министерствата (Зголемена транспарентност на институциите, полесна комуникација)

Зголемувањето на транспарентноста и квалитетот на услугите што ги дава државната администрација за граѓаните секогаш се на прво место.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони