Шаќири: Процесот на дигитализација е една од нашите најважни цели и ние сме посветени и решени да го одведеме до крај

Скопје, 22 декември 2021

Регистарот за правни лица во Централниот регистар веќе е поврзан со Системот за управување со документи (ДМС).

Владата на Република Северна Македонија на својата 129-та редовна седница ги усвои информативните точки за интеграција на Информацискиот систем за управување со човечки ресурси со Централниот регистар на население, интеграција на Системот за управување со документи со Централниот регистар за правни лица и официјални потпосници и интеграција на Системот за управување со документи со националниот портал за електронски услуги (uslugi.gov.mk).

Интеграцијата меѓу Системот за управување со документи и Централниот регистар за правни лица и официјални потписници е финализирана и успешно работи.

Тендерската постапка за интеграција на Националниот портал за електронски услуги со ДМС Системот е во тек и наскоро ќе биде потпишан договорот за одржување на системот.

Во однос на интеграцијата на Информативниот систем за управување со човечки ресурси (ИСУЧР) со Централниот регистар на население, планирани се активности за новиот систем ИСУЧР.

Нашата цел е да создадеме капацитети и да ја зголемиме благосостојбата на нашите граѓани и сметаме дека дигитализацијата е еднa од главните придонесувачи за постигнување на оваа цел.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони