Александар Бајдевски се сретна со преставниците од ССМ
Скопје, 29.06.2022 г.
 
Заменик министерот за информатичко општество и администрација ( МИОА ), Александар Бајдевски денеска имаше средба со преставниците на Сојуз на Синдикати на Македонија (ССМ).
 
На средбата се дискутираше по однос на барањата на Синдикатот за линеарно покачување на платите во јавниот сектор во висина од 2.806 денари.
 
 
Преставниците од Синдикатот, по средбата, истакна дека е ургентно потребата за покачувањето на платите поради лошите економски состојби и животниот стандард на јавната администрација.
 
Од страна на заменик министерот се истакна дека МИОА ги разбира овие барања и дека Владата на Ребулика Северна Македонија и дека се прават напори да платите во овој сектор добијат системски решение.
 
 
Платите во јавниот сектор треба да се покачуваат според систем кој што би требало во иднина да ги поврзува односно зема во предвид факторите како што се, минималната плата, животниот стандард, инфлацијата.
 
Како заклучок од средбата се дојде до согласност дека социјалниот дијалог мора продолжи и понатаму со цел мирно решавање на сите настанати спорови помеѓу државата и социјални партнери.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони