МИОА е во процес на изготвување на новиот Национален план за управување со квалитет 2023-2025

Скопје, 29 јули 2022

Новиот Национален план за управување со квалитет 2023-2025, МИОА како национална контакт точка и ресорен центар за управување со квалитет, го прави со поддршка на програмата ,,In-country support“, на Регионалната школа за јавна администрација ReSPA., која со обезбедување на експертиза го помага процесот на дефинирање на активностите кои ќе ги содржи Националниот план.

Главна цел на овој Национален план за управување со квалитет 2023-2025 е подобрување на ефикасноста на работењето на институциите и давањето услуги кон граѓаните.

Денеска се одржува првиот состанок на работната група каде што членовите ќе дадат свој удел во изготвувањето на Националниот план, а активностите ќе бидат внесени и во новата Стратегија за реформа на јавната администрација.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони