Алити : Зголемувањето на свеста за важноста на сајбер безбедноста е наш фокус
Скопје, 1 август 2022
 
Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА), Адмирим Алити, заедно со вицепремиерката Славица Грковска, како и претставници од УСАИД и Академијата за е-Влада, одржаа координативен состанок за активности во областа на сајбер безбедноста.
 
 
Подобрувањето на информациската инфраструктура како еден од основните елементи, развојот на законската регулатива како и зголемувањето на свеста за важноста на сајбер безбедноста беа во фокусот на нашата средба, “ рече министерот Алити.
 
 
На крај, тој подвлече дека разговарале и разговаравме за видовите активности кои се спроведени со цел да се спречат сајбер нападите.
 
Странките се договорија повторно да се сретнат за да преземат други акции кои и помагаат на државата и на граѓаните во оваа насока.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони