Работна средба Алити-Маневска
Скопје, 7 септември 2022
 
Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити, денеска одржаа една работна средба со Марија Маневска – генерален секретар на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, со која разговаравме за состојбата на вработените во јавниот сектор.
 
 
Зголемувањето на ефикасноста во работата на администрацијата и квалитетот на услугите кон граѓаните остануваат наши приоритети, па на оваа средба соговорниците се фокусираа на можностите за продлабочување на соработката.
 
Странките се договорија да останат во постојан контакт за да размислуваат за позитивни резултати во оваа насока.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони