Министерот Алити одржа работен состанок со шефот на Канцеларијата на ITU((International Telecommunication Union) за Европа

Скопје, 14 септември 2022

На онлајн состанокот со Јарослав Пондер-шеф на Канцеларијата на ИТУ за Европа и со другите претставници на Меѓународната телекомуникациска унија, се разговараше за профилот на Северна Македонија во контекст на дигитални иновации.

Министерот Алити ја истакна важноста од досегашната соработка со ИТУ, а особено Меморандумот за соработка за „Заштита на децата преку Интернет“. Воедно изрази подготвеност како министер за информатичко општество и администрација да ги преземе неопходните чекори за создавање дигитален екосистем, кој ќе овозможи понатамошен развој и заштита.

Меѓу другото, на оваа средба се разговараше за предизвиците, можностите и приоритетите во однос на технолошката трансформација и иновациите, при што беше договорено дека ваквите продуктивни средби ќе продолжат да ги одредуваат следните чекори.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони